Služby pro osoby bez přístřeší

S blížící se zimou se v našem městě i v okolí kostela vyskytují lidé, kteří požadují peníze či jiné dary jako pomoc v nouzi. Pouhé darování peněz však problémy těchto lidí nevyřeší, naopak spíše zhorší. Může v nich vyvolat závislost na darujících a snížit zájem o skutečné řešení své situace. Staršovstvo nedoporučuje darovat peníze či jiné dary těmto lidem, ale je samozřejmě věcí každého, jak se rozhodne. V našem městě je řada organizací, které lidem bez přístřeší profesionálně pomáhají. Prosíme, odkazujte na jejich pomoc, případně tyto organizace podpořte. Bližší informace najdete na letáku u vchodu, na nástěnce a zde – elektronický leták ve formě PDF.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.11.2021 v rubrice Kázání, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.

Sborový den s Danielem Ženatým

Dne 14. 11. 2021 se koná Sborový den. Čekají nás bohoslužby, přednáška, sborový zpěv i oběd. Těšíme se na Vaši hojnou účast. Pozvánka s programem je ve formátu PDF.

Tento příspěvek napsal/a dne 08.11.2021 v rubrice Kalendář, Mládež, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.

Ohlášky 7. 11. 2021

Čtení: Ž 147, 7-11Sbírka: 
Text:Sd 13,1-7Účast: 
Písně:606,1 607, Sv 56, Sv 125, Sv 24VP: 
KazatelHana Ducho 
(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 08.11.2021 v rubrice Ohlášky.

Sborový dopis jaro 2021

Sborový dopis ve formátu PDF.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.10.2021 v rubrice Sborové dopisy.

Kázání 26. 9. 2021

Kázání: Zvědové v zemi zaslíbené

Numeri 13,1-2.21-33 a 14,1-8

Pardubice 26. 9. 2021

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 29.09.2021 v rubrice Kázání.

Ohlášky 26. 9. 2021

Čtení: Numeri 13,1-2, 21-32Sbírka: 
Text:Numeri 14,1-8Účast: 
Písně:429,33,673,Svítá 388, 253VP: 
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 29.09.2021 v rubrice Ohlášky.

Kázání 19. 9. 2021

Kázání: Vzkříšení syna naimské vdovy Lk 7,11-14

Pardubice 19. 9. 2021

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 29.09.2021 v rubrice Kázání.

Ohlášky 19. 9. 2021

Čtení: 1.Královská 17,17-24Sbírka: 
Text:Lukáš 7,11-14Účast: 
Písně:429, 67,438,643,176VP: 
Kazatel:Hana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 29.09.2021 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 12. 9. 2021

Čtení: Matouš 5,1-12Sbírka: 
Text:Žalm 126Účast: 
Písně:429,126,631,662,397 1-4,12-13VP: 
Kazatel:Hana Ducho 

Děkujeme sestře farářce za její službu při dnešních bohoslužbách.

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 14.09.2021 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 5. 9. 2021

Čtení: Gen 18, 1-15Sbírka: 
Text:Gen 21,1-7Účast: 
Písně: 429,604,Sv274,627,549,1-4VP: 
Kazatel:Hana Ducho 
(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 07.09.2021 v rubrice Ohlášky.